powrót

Team building online, czyli budowanie zespołu w dobie pandemii

Tegoroczna sytuacja zmusiła większość pracowników z niektórych branż do przeniesienia się na tzw. home office. Praca zdalna może przynieść wiele korzyści pod względem elastyczności i efektywności kosztowej, jednakże jedna z wad takiego rozwiązania to zaburzony model komunikacji w czasie rzeczywistym. Nie pozwala to na tak efektywne działania, jak w zwykłych środowiskach biurowych. Rozwiązaniem pozwalającym na zwiększenie satysfakcji, a także poprawę wydajności jest team building online.

Czym jest budowanie zespołu online?

Termin „team building online” zawiera w sobie zorganizowane działania, ukierunkowane na uczynienie z grupy pracowników ściśle współpracującego zespołu profesjonalistów. Proces ten zachodzi w świecie wirtualnym, a jego wysiłki mogą przybierać różne formy, m. in.

·   zorganizowanie ćwiczeń, warsztatów, szkoleń, przybliżających członków zespołu i zachęcających do wspólnego poznania

·   strategie rozwoju kultury korporacyjnej

· promocje interakcji w firmie, czyli stworzenie korzystnego miejsca pracy dla aktualnych oraz potencjalnych pracowników.

Team building online ma dokładnie takie same założenia i cele, co budowanie zespołu w środowisku fizycznym, gdzie wszyscy mogą spotkać twarzą w twarz. W tym przypadku, wszystko realizujemy za pomocą narzędzi cyfrowych, polegając na działaniach komunikacyjnych i wydarzeniach powiązanych z wymianą doświadczeń.

Po co nam team building online?

W dobie pandemii wiele firm stanęło przed koniecznością zwolnień i zostało zmuszonych do poukładania pewnych spraw na nowo, bez możliwości długoterminowego planowania. W chwili obecnej, może dojść do podobnego scenariusza, który obserwowaliśmy w marcu, gdy nastąpiło częściowe zamrożenie gospodarki. Warto zatem zadbać o szkolenia i warsztaty online dla pracowników swojej firmy, by nabywali umiejętności funkcjonowania w nowej rzeczywistości. Miękkie kompetencje mogą być kluczowe do pracy w ciągle zmieniających się warunkach. Trzeba jasno stwierdzić, że umiejętność adaptacji, nie była nigdy tak pożądana na rynku, jak w chwili obecnej.

Szkolenia i warsztaty online

Aktualnie, trudno sobie wyobrazić szkolenie i warsztaty online korzystając z narzędzi, które nie pozwoliłyby na rozbijanie uczestników na mniejsze grupy. Ta opcja pozwala na podzielenie uczestników wydarzenia w relatywnie krótkim czasie na team’y dostosowane do schematów naszych projektów. Istnieje wiele narzędzi online, np. Adobe Connect, pozwalających na tworzenie pokoi, gdzie uczestnicy mogą przedyskutować kwestie lub uzupełniać swoje przemyślenia. Szkolenia i warsztaty online skupione są na zaangażowaniu społeczności w gromadzenie wiedzy. Narzędzia i programy zostały dostosowane tak, by uczestnicy szkoleń mogli zamieszczać na swoich tablicach zadawać pytania, tworzyć ankiety czy wyrażać opinie. Dobrze zorganizowane szkolenia i warsztaty online, muszą być z pewnością dobrze przemyślane, dlatego dobrze byśmy pamiętali o 4 ważnych krokach tego procesu:

·         Wybierzmy datę i godzinę,

·         Zaplanujmy i przygotujmy zajęcia dla naszych uczestników,

·  Zgromadźmy uczestników na jednej platformie wideokonferencyjnej w ustalonym czasie, a następnie podzielmy ich na mniejsze podzespoły,

·       Ostatecznie możemy przystąpić do realizacji i uczestnictwa w warsztatach czy szkoleniach team building online za pomocą narzędzi online, pozwalających na komentowanie, rysowanie na tablicy

Team building a warsztaty i szkolenia online

Warto uświadomić sobie, że nowa rzeczywistość zostanie z nami na dłużej. Wiele firm organizuje warsztaty i szkolenia, a nawet przeprowadza działania team building online dla swoich pracowników, realizowanych w przestrzeni wirtualnej. To wyraźny znak, że rynek przystosowuje się do obecnie panujących warunków, a inwestycja we współpracę zdalną jest inwestycją długofalową. Zjawisko team building online niesie za sobą dużo korzyści, a wszystko zależy od kreatywności. Poniżej przedstawiamy kilka pomysłów na przeprowadzenie integracji zespołu w charakterze zdalnym:

·         gry i zabawy online

·  zatrudnienie event managera, planującego rozrywkę dla zespołu za pośrednictwem narzędzi online

·        organizacja warsztatów i szkoleń online, gdzie uczestnicy są dzieleni na grupy i zespołowo wykonują zadania

·         wiele innych aktywności, zależnych wyłącznie od pomysłowości organizatora.

Podsumowanie

Budowanie zespołu online poprzez wdrożenie działań team building dostarcza wiele korzyści, wzmacniających pracowników firmy i pomogą im znacznie lepiej radzić sobie z przeciwnościami związanymi z dystansem społecznym. Szkolenia i warsztaty są doskonałą formą team building online, kształtującymi bardziej pozytywne myślenie i nastawienie do wykonywanej pracy, a co za tym idzie wydajności w pracy zawodowej.

Źródła:

https://www.rp.pl/Nauka/200609761-Szkolenia-i-teambuilding-online–zarzadzanie-w-czasie-izolacji.html

https://epale.ec.europa.eu/pl/blog/interaktywne-szkolenie-online-mozliwe