powrót

Organizacja Szkolenia – 5 rzeczy, o których nie możesz zapomnieć!

Szkolenia to wydarzenia branżowe, które mają szczególny wpływ na postrzeganie firm nie tylko przez osoby w niej zatrudnione, ale również przez konkurencję. Dzięki nim można przeszkolić w tym samym czasie całe zespoły odpowiedzialne za różne sektory w przedsiębiorstwie – od specjalistów IT, przez działy do spraw zarządzania zasobami ludzkimi, aż po administrację. Dobra organizacja szkolenia to nie lada wyczyn i wymaga wzięcie pod uwagę wiele różnych aspektów, które mogą przesądzić o sukcesie lub porażce. Zatem, jak zorganizować szkolenie, by było jak najbardziej efektywne? Oto kilka przydatnych porad.

Temat szkolenia

Nowo wprowadzane technologie, sprzęty czy metodologia pracy bardzo często wymagają odpowiedniego przeszkolenia pracowników z zasad ich stosowania. Wybierając temat szkolenia, należy zadbać o to, by faktycznie odpowiadał on potrzebom całego przedsiębiorstwa lub pojedynczych pracowników. Możliwość zdobywania i poszerzania wiedzy to dla wielu osób ważny aspekt pracy, który wpływa pozytywnie na ich motywację i poczucie zadowolenia ze swojego stanowiska. Dlatego warto dbać o to, aby pracownicy mieli możliwość rozwoju na polach, które im przyniosą satysfakcję, a firmie – wykwalifikowaną kadrę. Zapotrzebowanie na dany typ szkolenia często zgłaszają sami zainteresowani. Warto więc zbierać ich pomysły i jeśli pozwala na to budżet oraz czas, zdecydować się na szkolenie z obszaru, na którym zależy samym pracownikom.

Dobór szkoleniowca

Najważniejszą kwestią podczas szkolenia jest jego wartość merytoryczna i faktyczny wpływ na poszerzenie kompetencji osób, które biorą w nim udział. Dlatego duże znaczenie ma to, aby odpowiedzialnie podejść do doboru prowadzących. Jeśli mamy do czynienia ze szkoleniem wewnętrznym, realizowanym przez eksperta w swojej dziedzinie, dobrze jest zadbać, by osoba ta odpowiednio przygotowała się do roli szkoleniowca. Prowadzenie szkolenia wymaga nie tylko znajomości tematu, ale również umiejętności przekazywania wiedzy. Dobrą praktyką jest konsultacja planu szkolenia i jego treści z osobami z działu HR albo z innymi osobami, które będą mogły obiektywnie ocenić, czy temat został wyczerpany i zrozumiale ujęty. W przypadku gdy zajęcia ma poprowadzić ktoś z zewnątrz, najlepiej również zapoznać się agendą szkolenia oraz samym trenerem, by mógł on dowiedzieć się czegoś na temat charakteru działalności przedsiębiorstwa. Na tej podstawie będzie mógł dobrać właściwe i obrazowe przykłady do swojego szkolenia.

Miejsce wydarzenia

W zależności od charakteru szkolenia, liczby osób, które mają wziąć w nim udział, możliwych niepełnosprawności występujących wśród uczestników oraz innych potrzeb, bardzo istotny jest dobór miejsca do prowadzenia szkolenia. Ważne, żeby wspierało ono przebieg spotkania. Jeśli podczas szkolenia uczestnicy będą korzystać z komputerów lub innych sprzętów, muszą mieć zagwarantowaną przestrzeń z dostępem do energii elektrycznej. Ponadto wszyscy biorący udział powinni dobrze słyszeć i widzieć prowadzącego oraz przedstawiane przez niego informacje. W przypadku większych grup dobrze jest zadbać o odpowiednie nagłośnienie i projektor do wyświetlania prezentacji.

Wybór daty

Organizowanie szkolenia oprócz doboru miejsca wymaga także ustalenia czasu trwania. Ważne, aby mogło w nim wziąć udział jak najwięcej osób, na których pracę będą się przekładać nowe informacje. Z tego względu ważne jest zaplanowanie wydarzenia z wyprzedzeniem, aby pracownicy w tym czasie nie byli na urlopie. Najlepiej jest też dostosować datę szkolenia do tego, co aktualnie dzieje się w danym dziale firmy i wybrać termin, który nie będzie kolidował z wykonywanymi projektami i nie zaburzy jakości bądź efektywności pracy. W przypadku szkoleń wyjazdowych dobrą praktyką jest ustalenie wspólnie z osobami, których ma dotyczyć szkolenie, daty pasującej jak największej liczbie osób. Najlepiej, jeśli długie i wyczerpujące szkolenie odbywa się w czasie pracy, a nie tuż po niej, ponieważ zmęczenie pracowników wpływa negatywnie na ilość przyswojonej wiedzy.

Ewaluacja

Szkolenie biznesowe powinno przynosić wymierne korzyści zarówno dla pracowników, jak i pracodawcy. Jego efektywność i sensowność najlepiej mierzyć wielokanałowo. Ankieta ewaluacyjna to poszkoleniowy standard chętnie stosowany przez firmy. Dzięki niej można dowiedzieć się, czy szkolenie rzeczywiście było pomocne i zrozumiałe oraz wyciągnąć naukę na przyszłość, jakich błędów nie popełniać i co ewentualnie poprawić podczas organizacji kolejnych wydarzeń. W anonimowej ankiecie ludziom dużo łatwiej przychodzi wytknięcie błędów, dlatego nie należy rezygnować z tej formy wywiadu. Rolą menadżera po szkoleniu jest obserwacja pracowników pod kątem nowo nabytych kwalifikacji i weryfikacja, czy rzeczywiście potrafią oni wcielić w życie zdobytą wiedzę i umiejętności. Dotyczy to kompetencji miękkich, jak również twardych. Przykładowo, w przypadku, gdy szkolenie dotyczyło nowych technik sprzedażowych, można zweryfikować jego efektywność na podstawie wyników osiąganych przez sprzedawców.